Khóa học IELTS Focus
Loading...
Khóa học IELTS Focus

Khóa học IELTS Focus

Khóa học IELTS Focus dành cho các em học sinh có đầu vào tương đương 4.5 IELTS, mục tiêu 5.5 IELTS.

Lệ phí:

Liên hệ

I. Khóa học này dành cho ai?

Khóa học IELTS Focus dành cho các em học sinh:

- Đã có nền tảng ngữ pháp, từ vựng cơ bản, bắt đầu tìm hiểu về IELTS. 

- Muốn luyện thi IELTS nhưng chưa hiểu cấu trúc bài thi

- Trình độ đầu vào tương đương 4.5 IELTS

II. Mục tiêu đầu ra: tương đương 5.5 IELTS 

1. Ngữ pháp, từ vựng, phát âm

- Học chuyên sâu 168 từ vựng học thuật thông dụng, mức độ A2-B1
- 50 cấu trúc từ vựng giúp hiểu rõ nghĩa, gốc, và đặc tính ngữ pháp, mức độ A2-B1
- 50 cấu trúc từ vựng (trong câu), giúp hiểu rõ các cách kết hợp từ, độ hàn lâm, vị trí trong & giữa các câu. (cần thiết cho IELTS - tiêu chí Lexical Resource), mức độ A2-B1
- 8 chủ đề thường xuyên xuất hiện trong IELTS
- 4 chủ đề phát âm, mức độ A2-B1

2. Kỹ năng Reading 

- 4 chủ đề, 8 bài đọc học thuật thường xuyên xuất hiện trong IELTS, mức độ A2-B1
- 4 kỹ năng đọc có tính ứng dụng cao (cả IELTS lẫn học tập) giúp học viên hiểu & liên kết nội dung giữa các câu trong bài đọc
- Hoạt động cải thiện tốc độ đọc hiệu quả tài liệu học thuật với mục tiêu tối thiểu 240 từ/phút.

3. Kỹ năng Writing 

- 4 chủ đề & dạng bài viết thường xuyên xuất hiện trong IELTS hoặc môi trường học thuật, mức độ A2-B1
- 8 kỹ năng viết giúp tăng lượng output ngôn ngữ của học viên.
- 4 điểm ngữ pháp thông dụng, có ngữ cảnh, nhấn mạnh vào việc sử dụng & luyện tập thay vì chỉ ghi nhớ, mực độ A2-B1
- Nhật ký viết tập trung phát triển khả năng viết chuyên sâu vào IELTS Writing Task 1, mức độ A2-B1

4. Kỹ năng Speaking và Listening 

- 4 chủ đề thường xuyên xuất hiện trong IELTS, mức độ A2-B1
- Luyện tập kỹ năng ghi chú trung cấp (rất cần cho Part 1 & 2 & 3 - IELTS Listening)
- Luyện tập trả lời câu hỏi ở dạng ngắn & kỹ thuật mở rộng ý tưởng (3-4 câu) của phần thi IELTS Speaking Part 1
- Luyện tập kỹ năng nói & thuyết trình trung cấp (5-7 phút) hàng tuần - (kết nối với Nhật Ký Viết của kỹ năng Writing)
- Luyện tập đặt & trả lời câu hỏi thuyết trình, mức độ A2-B1 (tương tự IELTS Speaking Part 3)

III. Nội dung khóa học

Khóa học gồm 29 buổi học (tương đương 9,5 tuần) với nội dung chi tiết như sau:

Lesson

Main skills

Aims

1

Reading 1.1

Science
Solving Crimes with Science.
Reading skill - Identifying Time and Sequence.

2

Reading 1.2

Science
Forensic Science.
Reading skill - Identifying Time and Sequence.

3

Writing 1.1

Science
The Wild World of Animals.
Writing skill - Analysing Test questions and Responses.

4

Writing 1.2

Science
Grammar - Count and Noncount Nouns.
Writing skill - Selecting Relevant Information.

5

Listening & Speaking 1.1

Medicine
Making medicine.
Listening skill - Categorising Names and Dates.

6

Listening & Speaking 1.2

Marketing
Speaking skill - Asking for and Giving Examples.
Pronunciation skill - Intonation in Statements and Questions.

7

Reading 2.1

Business
The Fast-Food Revolution.
Reading skill - Reading Numerical Tables.

8

Reading 2.2

Business
Franchising.
Reading skill - Reading Numerical Tables.

9

Writing 2.1

Business
Are Superstores the Answer?
Writing skill - Comparisons.

10

Writing 2.2

Business
Grammar - Comparative Forms of Adjectives.
Writing skill - Sentence Variety.

11

Listening & Speaking 2.1

Marketing
Subliminal Messaging.
Listening skill - Understanding Ordinal Numbers and Percentages.

12

Listening & Speaking 2.2

Marketing
Speaking skill - Using statistics in a Short Speech.
Pronunciation skill - Listing Items in a Series.

13

Review + Project Presentation

 

Online Mid-term Test

14

Reading 3.1

Oceanography
Saving the Oceans.
Reading skill - Reading Statistical Tables.

15

Reading 3.2

Oceanography
Exploring the Deep Ocean.
Reading skill - Reading Statistical Tables.

16

Writing 3.1

Oceanography
Our Thirst for Water.
Writing skill - Describing a Process.

17

Writing 3.2

Oceanography
Grammar - Words That Signal a Contrast.
Writing skill - Academic Language.

18

Listening & Speaking 3.1

Oceanography
Protecting Our Oceans.
Listening skill - Listening for Specific Information.

19

Listening & Speaking 3.2

Oceanography
Speaking skill - Giving Advice and Making Recommendations.
Pronunciation skill - Asking with Tag Questions.

20

Reading 4.1

Meteorology
The Weather Goes to Court - Forensic Meteorology.
Reading skill - Reading Charts and Graphs.

21

Reading 4.2

Meteorology
Weather, Climate, or Both?
Reading skill - Reading Charts and Graph.

22

Writing 4.1

Engineering
Building a Future.
Writing skill - Descriptive Language.

23

Writing 4.2

Engineering
Grammar - Parts of Speech.
Writing skill - Basic Paragraph Structure.

24

Listening & Speaking 4.1

Physiology
Inventing Our Future.
Listening skill - Listening for Reasons and Explanations.

25

Listening & Speaking 4.2

Physiology
Speaking skill - Paraphrasing Experts to Support Opinions.
Pronunciation skill - Chunking and Sentence Focus.

26

Review

27

Project Presentation

28

Final Test

 


IV. Chuyên đề kỹ năng: 3/15 chuyên đề

STT

Nội dung

Nội dung học

1

Thuyết trình - Giọng nói, Các bước chuẩn bị và ứng dụng công cụ trong thuyết trình

 

2

Tư duy phản biện - Hiểu đúng về tư duy phản biện (không phải cãi nhau)

 

3

Sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng xã hội và các thiết bị di động

 

4

Nút dây & những ứng dụng cơ bản trong cuộc sống

 

5

Giao tiếp cơ bản: giao tiếp thường ngày/ những điều chúng ta cần biết ở nơi công cộng

X

6

Giao tiếp chuyên sâu: giao tiếp trắc ẩn (gia đình, những mối quan hệ cần thiết)

X

7

Kỹ năng lãnh đạo (lãnh đạo bản thân và lãnh đạo nhóm)

X

8

Khám phá bản thân thông qua các bài trắc nghiệm tính cách IBTI…vv

 

9

Ngành và nhóm nghề tương tác xã hội trong thời đại 4.0

 

10

Ngành và nhóm nghề kỹ thuật trong thời đại 4.0

 

11

Thăm quan Bảo tàng và các điểm di tích Bắc Ninh

 

12

Thăm quan làng nghề Bắc Ninh

 

13

Hoạt động tình nguyện/Camping/du lịch ngọai tỉnh

 

14

Tìm hiểu về Bắc Ninh - Tự hào giới thiệu Bắc Ninh cho bạn bè quốc tế

 

15

Kỹ năng ứng tuyển/phỏng vấn các chương trình đào tạo/HĐXH/học bổng

 

 

Xem thêm:

Các khóa học Luyện thi IELTS

Khóa học Tiếng Anh theo yêu cầu

Khóa học Kỹ năng sống 

 

dịch vụ liên quan

Khóa học Starter

Khóa học Starter dành cho các em học sinh mới bắt đầu học IELTS, bắt đầu làm quen 4 kỹ năng của Tiếng Anh.  Đầu vào cơ bản, đầu ra 3.0 - 3.5 IELTS sau 23 buổi học.

Khóa học IELTS Foundation

28 buổi học sẽ giúp các bạn lần lượt xây dựng được cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, bổ sung vốn từ vựng học thuật cùng nhiều kiến thức phong phú về khoa học, xã hội đời sống để đạt đầu ra 4.5 IELTS. 

Khóa học IELTS Intensive

Khóa học dành cho các em học sinh có trình độ đầu vào tương đương 5.5 IELTS, mục tiêu 6.0+ IELTS.

Khóa học IELTS Master

Khóa học IELTS Master dành cho học sinh có đầu vào từ 6.0 và mục tiêu 6.5+ IELTS.

Khóa học IELTS SOL

Khóa học dành cho các em học sinh có nền tảng học tập tốt, đặt các mục tiêu cao từ 7.0+ IELTS.