Khóa học IELTS Foundation
Loading...
Khóa học IELTS Foundation

Khóa học IELTS Foundation

28 buổi học sẽ giúp các bạn lần lượt xây dựng được cả 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, bổ sung vốn từ vựng học thuật cùng nhiều kiến thức phong phú về khoa học, xã hội đời sống để đạt đầu ra 4.5 IELTS. 

Lệ phí:

Liên hệ

I. Khóa học này dành cho ai?

Khóa học dành cho các em học sinh:

- Nền tảng tiếng Anh chưa vững, việc học tiếng Anh trên trường gặp nhiều khó khăn

- Lượng ngữ pháp, từ vựng chưa đủ nhiều

- Khả năng phát âm chưa chuẩn, chỉ nói được từ đơn lẻ, chưa biết kết nối thành câu, chưa có phản xạ nói

- Khả năng nghe hiểu chưa tốt, mất nhiều thời gian để tra từ, đoán nghĩa của từ

- Chưa tìm hiểu bài thi IELTS

- Muốn củng cố nền tảng, học tốt tiếng Anh trên trường và đạt các kết quả tốt trong các kỳ thi trên lớp

- Trình độ đầu vào tương đương 3.5 IELTS

II. Mục tiêu đầu ra: Tương đương  4.5 IELTS 

1. Ngữ pháp, từ vựng, phát âm

- Học chuyên sâu gần 100 từ vựng học thuật thông dụng, mức độ A1-A2
- 50 cấu trúc từ vựng giúp hiểu rõ nghĩa, gốc, và đặc tính ngữ pháp, mức độ A1-A2
- 50 cấu trúc từ vựng (trong câu), giúp hiểu rõ các cách kết hợp từ, độ hàn lâm, vị trí trong & giữa các câu. (cần thiết cho IELTS - tiêu chí Lexical Resource), mức độ A1-A2
- 7 chủ đề thường xuyên xuất hiện trong IELTS
- 4 chủ đề phát âm, mức độ A1-A2

2. Kỹ năng Reading

- 4 chủ đề, 8 bài đọc học thuật thường xuyên xuất hiện trong IELTS, mức độ A1-A2
- 4 kỹ năng đọc có tính ứng dụng cao (cả IELTS lẫn học tập) giúp học viên hiểu & liên kết nội dung giữa các câu trong bài đọc
- Hoạt động cải thiện tốc độ đọc hiệu quả tài liệu học thuật với mục tiêu tối thiểu 180 từ/phút.

3. Kỹ năng Writing 

- 4 chủ đề & dạng bài viết thường xuyên xuất hiện trong IELTS hoặc môi trường học thuật, mức độ A1-A2
- 8 kỹ năng viết giúp tăng lượng output ngôn ngữ của học viên.
- 4 điểm ngữ pháp thông dụng, có ngữ cảnh, nhấn mạnh vào việc sử dụng & luyện tập thay vì chỉ ghi nhớ, mức độ A1-A2
- Nhật ký viết tập trung phát triển khả năng viết chuyên sâu 1 chủ đề học thuật/IELTS, mức độ A1-A2

4. Kỹ năng Speaking và Listening 

- 4 chủ đề thường xuyên xuất hiện trong IELTS, mức độ A1- A2
- Luyện tập kỹ năng ghi chú trung cấp (rất cần cho Part 1 & 2 & 3 - IELTS Listening)
- Luyện tập trả lời câu hỏi ở dạng ngắn (2-3 câu) của phần thi IELTS Speaking Part 1
- Luyện tập kỹ năng nói & thuyết trình cận trung cấp (3-5 phút, tương đồng IELTS Speaking Part 2) hàng tuần - (kết nối với Nhật Ký Viết của kỹ năng Writing)
- Luyện tập đặt & trả lời câu hỏi thuyết trình, mức độ A1-A2 (tương tự IELTS Speaking Part 3)

III. Nội dung khóa học:

Khóa học gồm 28 buổi học (tương đương 9,5 tuần) chi tiết như sau:

Lesson

Main skills

Aims

1

Reading 6.1

Urban Planning
Cities Are Growing Up -
Read about skyscrapers and what makes them possible.
Reading skill - Identify Examples.

2

Reading 6.2

Urban Planning
Reading skill - 
Identify Examples.

3

Writing 6.1

Engineering
Ice Sheets in Mongolia - 
See how an analysis is used to discuss issues in science.
Writing skill - Introductions.

4

Writing 6.2

Engineering
Grammar - 
Conjunctions and Transitions.
Writing skill - Cohesion.

5

Listening & Speaking 6.1

Nutrition
Food Choices - 
Learn about the history of restaurants.
Note-taking skill - Use a T-chart to take notes.

6

Listening & Speaking 6.2

Nutrition
Presentation skill - 
Beginning a presentation.
Pronunciation skill - Can and Can’t.

7

Reading 7.1

Business
Patterns of Technology - 
Read about barcodes and how they are and will be used.
Reading skill - Identifying Steps in a Sequence.

8

Reading 7.2

Business
Reading skill - 
Identifying Steps in a Sequence.

9

Writing 7.1

Earth Science
When the Earth Moves - 
Analyse summaries and learn how they are used to explain scientific research.
Writing skill - Definitions.

10

Writing 7.2

Earth Science
Grammar - 
Modal verbs Can, May, Would, Should, and Must.
Writing skill - Summarising.

11

Listening & Speaking 7.1

Business
A Good Slogan - 
Learn about the importance of branding, slogans, and logo design.
Listening skill - Listen for signpost phrases in a lecture.

12

Listening & Speaking 7.2

Business
Speaking skill - 
Using signal phrases in a short presentation.
Pronunciation skill - Sequence words and phrases.

13

Review + Project Presentation

 

Online Mid-term Test

14

Reading 8.1

Earth Science
Farms of Tomorrow - 
Read about new ways of growing plants, and how hydroponics could increase our food suply.
Reading skill - Identify contrast signals.

15

Reading 8.2

Earth Science
Reading skill - 
Identify contrast signals.

16

Writing 8.1

Nutrition
Eating Right - 
Analyse how a script written for public service announcement (PSAs).
Writing skill - Cause and Effect.

17

Writing 8.2

Nutrition
Grammar - 
This and That.
Writing skill - Hooks

18

Listening & Speaking 8.1

Art
Artistic Vision - 
Learn about art and a particular artist.
Listening skill - Summarising after you listen.

19

Listening & Speaking 8.2

Art
Speaking skill - 
Participating in class discussions.
Pronunciation skill - Sentence focus and new information.

20

Reading 9.1

Engineering
The Forces of Nature - 
Learn about alternative sources of energy and some renewable energy sources.
Reading skill - Identify signal words for comparisons.

21

Reading 9.2

Engineering
Reading skill - 
Identify signal words for comparisons.

22

Writing 9.1

Urban Planning
Greening Our Cities - 
Analyse a persuasive letter and how it is used in newspapers and media websites.
Writing skill - Arguing an Opinion.

23

Writing 9.2

Urban Planning
Grammar - 
Negatives.
Writing skill - Parallel Structure.

24

Listening & Speaking 9.1

Engineering
You can make it - 
Learn about the maker movement.
Listening skill - Listening for supporting ideas.

25

Listening & Speaking 9.2

Engineering
Speaking skill - 
Using Sequence Words.
Pronunciation skill - Common Reductions.

26

Review

27

Project Presentation

28

Final Test

 

IV. Chuyên đề kỹ năng: 2/15 chuyên đề

STT

Nội dung

Nội dung học

1

Thuyết trình - Giọng nói, Các bước chuẩn bị và ứng dụng công cụ trong thuyết trình

 

2

Tư duy phản biện - Hiểu đúng về tư duy phản biện (không phải cãi nhau)

 

3

Sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng xã hội và các thiết bị di động

X

4

Nút dây & những ứng dụng cơ bản trong cuộc sống

X

5

Giao tiếp cơ bản: giao tiếp thường ngày/ những điều chúng ta cần biết ở nơi công cộng

 

6

Giao tiếp chuyên sâu: giao tiếp trắc ẩn (gia đình, những mối quan hệ cần thiết)

 

7

Kỹ năng lãnh đạo (lãnh đạo bản thân và lãnh đạo nhóm)

 

8

Khám phá bản thân thông qua các bài trắc nghiệm tính cách IBTI…vv

 

9

Ngành và nhóm nghề tương tác xã hội trong thời đại 4.0

 

10

Ngành và nhóm nghề kỹ thuật trong thời đại 4.0

 

11

Thăm quan Bảo tàng và các điểm di tích Bắc Ninh

 

12

Thăm quan làng nghề Bắc Ninh

 

13

Hoạt động tình nguyện/Camping/du lịch ngọai tỉnh

 

14

Tìm hiểu về Bắc Ninh - Tự hào giới thiệu Bắc Ninh cho bạn bè quốc tế

 

15

Kỹ năng ứng tuyển/phỏng vấn các chương trình đào tạo/HĐXH/học bổng

 

 

Xem thêm:

Các khóa học Luyện thi IELTS

Khóa học Tiếng Anh theo yêu cầu

Khóa học Kỹ năng sống 

dịch vụ liên quan

Khóa học Starter

Khóa học Starter dành cho các em học sinh mới bắt đầu học IELTS, bắt đầu làm quen 4 kỹ năng của Tiếng Anh.  Đầu vào cơ bản, đầu ra 3.0 - 3.5 IELTS sau 23 buổi học.

Khóa học IELTS Focus

Khóa học IELTS Focus dành cho các em học sinh có đầu vào tương đương 4.5 IELTS, mục tiêu 5.5 IELTS.

Khóa học IELTS Intensive

Khóa học dành cho các em học sinh có trình độ đầu vào tương đương 5.5 IELTS, mục tiêu 6.0+ IELTS.

Khóa học IELTS Master

Khóa học IELTS Master dành cho học sinh có đầu vào từ 6.0 và mục tiêu 6.5+ IELTS.

Khóa học IELTS SOL

Khóa học dành cho các em học sinh có nền tảng học tập tốt, đặt các mục tiêu cao từ 7.0+ IELTS.